Logo Aplikace GDPR
Přihlášení   

Trápí Vás aplikace GDPR ve Vaší organizaci? Usnadníme Vám to!

25. 5. začne platit nové nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR
Nařízení stanoví četné nové povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů. Řada podnikatelů i nepodnikatelských subjektů však není na GDPR dostatečně připravena!
Máme pro Vás řešení!
Naše aplikace Vás provede základními kroky úspěšného zavedení nezbytných opatření, seznámí Vás se základními povinnostmi a úkony a pomůže Vám zorientovat se v požadavcích, které je potřeba splnit, abyste byli s nařízením GDPR v souladu.
 

Kdy musíte začít řešit GDPR?

V čem může tento nástroj aplikaci GDPR usnadnit?

Pomocí naší aplikace si Správce (tj. společnost, úřad, OSVČ, atd.) může SÁM vytvořit přehled o všech svých oblastech zpracování osobních údajů.
Na základě tohoto přehledu si bude Správce schopen sám vytvořit analýzu opatření nutných k aplikaci nařízení GDPR. V případě, že si nebudete s touto analýzou vědět rady, může Vám pomoci tým našich spolupracovníků (popř. Vámi ověřené společnosti resp. námi doporučení externí poradci).
Z výsledků analýzy snadno zjistíte, ve kterých oblastech potřebujete jen poupravit, změnit, nebo rovnou znovu nastavit procesy ve Vaší společnosti.
Následně můžete uvést do praxe poznatky, které jste díky této analýze získali a tím splnili nezbytné náležitosti nařízení GDPR (např. nové směrnice, režimová opatření, smluvní doložky apod.).
 

Jak tedy může využití aplikace probíhat a co dalšího Vám nabídne?

Ve svém podniku jmenujte odpovědnou osobu, která připraví základní rozsah zpracovaní a následně s ostatními kolegy zpracují další agendy: personální, mzdovou, obchodní, logistickou, marketingovou, bezpečnostní apod.
Výstupem aplikace pro Vás bude především přehledná evidence záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, kterou můžete průběžně aktualizovat. Tato evidence slouží jako doklad plnění základních povinností, vyplývajících z GDPR, a lze ji použít pro další vyhodnocování procesů zpracování osobních údajů.
Tato evidence záznamů o činnostech zpracování by pak měla být prvním podkladem, který předložíte, pokud k Vám zavítá kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V rámci aplikace máte také možnost, obrátit se v konkrétních otázkách na naše specialisty na procesy, IT odborníky, nebo požádat o právní podporu advokátní kanceláře (jedná se o zvlášť zpoplatněnou službu). Po registraci a přihlášení můžete, v sekci Kontakty požádat o pomoc v konkrétních oblastech (jedná se o zvlášť zpoplatněnou službu).
Jako naši zákazníci (pokud nezvolíte jinak) budete také dostávat novinky, aktualizace a další informace o případných změnách v oblasti GDPR, a nových funkcích a službách naší aplikace, které by Vám měly ještě více usnadnit průběžné zajišťování souladu s nařízením.
V sekci Reference můžete vidět některé ze zákazníků, kteří již úspěšně aplikaci využili.
V aplikaci pro Vás budou postupně připraveny ke stažení vzory různých dokumentů, např. vzor smluvní doložky, nové směrnice, vzor souhlasu ad. Zcela bezplatně se můžete již nyní podívat na shrnutí základních informací k GDPR, nebo si prohlédnout aktuální a důležité dokumenty k problematice GDPR v praxi.

Kolik Vás to bude stát?

Počáteční cena za kompletní přístup ke všem funkcím a službám aplikace (bez ohledu na právní formu podnikání):
Počet zaměstnancůKč bez DPHKč vč. DPH
Do 2 osob3 3003 993
3 - 20 osob3 9004 719
21 - 50 osob5 9007 139
51 - 110 osob10 99013 298
111 - 250 osob16 00019 360
Nad 250 osob25 00030 250
 
Registrace je platná vždy 1 rok a prodloužení o další rok je zpoplatněno částkou ve výši 20 % z ceny bez DPH. Pro více detailů, prosím, navštivte sekci Obchodní podmínky.

Zaujala Vás naše nabídka?